Veiledninger

Martyrer

Profeten sa om martyrene:
Jeg skal vitne for dem på Dommens dag.

Folk fortalte:
Martyrene ble lagt blodige i graven, uten å bli vasket. Og det ble ikke holdt gravbønn for dem.

Profeten sa:
Ingen i Paradis vil til Jorden, selv for all verdens rikdom, uten dem som kjempet på Guds vei.
De vil tilbake og ti ganger dø som martyrer. For de vet hvilken ære det gir hos Gud.

Imam Sadik sa:
Den som blir drept på Guds vei er martyr og får ettergitt all synd.

16180cookie-checkMartyrer