Veiledninger

Profeten

Profeten sa:
      Lovpris ikke meg slik de kristne gjør med Marias sønn. Jeg er bare Gud tjener.
      Så kall meg Hans tjener og sendebud.

Profeten sa:
      Lær barna tre ting: Å elske Profeten, elske folket av hans hus, og kunne lese fra Koranen.

Folk fortalte:
      "Profeten drømte at han møtte Gud.
      Gud sa:
      Be Meg om hva du vil!
      Profeten svarte:
      Herre! Gi meg kraft til å gjøre det gode, og styrke til å avvise det onde. Gi meg kjærlighet til de fattige, vis nåde og tilgi meg.
      Om Du sender ulykke over et samfunn, så laden ikke ramme meg.
      Jeg ber om Din omsorg, Herre! Og nærhet til dem som elsker Deg.
      Gi evne og forstand, så jeg kan gjøre alt som fører meg nærmere Deg.

Folk sa:
      Det hendt aldri at profeten sa nei når han ble bedt om noe.

Folk sa:
      Profeten spøkte og lo med sine venner. De kastet småstein på hverandre.
      Men i striden var de alltid først.

Folk sa:
      Ingen smilte og var så vennlig som profeten.

Profeten sa:
      Sett meg ikke foran andre profeter.

Folk sa:
      Kunne profeten velge, så gjorde han det enkleste, om det ikke var noe galt ved det.

Folk sa:
      Det hendte at Guds budbringer sa bønnen mens han bar på et barn. Han satte det ned når han knelte og tok det på skulderen når han reiste seg.

16080cookie-checkProfeten