Veiledninger

Gode handlinger

Profeten sa:
      Gud vil si på Dommens Dag:
      Barn av Adam! Jeg var syk og du besøkte Meg ikke.
      Mennesket vil spørre:
      Herre! Var Du syk? Kunne jeg besøke Deg, Du Mester over alle verdener?
      Gud vil svare:
      Et menneske som Jeg hadde skapt var sykt, og du besøkte ham ikke. Men du visste at gikk du til ham, så fant du også Meg.
      Gud vil si:
      Barn av Adam! Jeg var sulten, og du ga meg ikke å spise.
      Mennesket vil spørre:
      Du, Herre over alle verdener! Kunne jeg gi Deg å spise?
      Gud vil svare:
      En av Mine tjenere var sulten, og du mettet ham ikke. Men du visste at ga du til ham, så ga du også til Meg.
      Gud vil si:
      Barn av Adam! Jeg var tørst, og du ga Meg ikke å drikke.
      Mennesket vil spørre:
      Du, skapelsens Herre! Hvordan kunne jeg gi Deg vann?
      Gud vil svare:
      Noen Jeg hadde skapt var tørst, og du lot ham ikke få drikke. Men kom du til ham i barmhjertighet, så kom du også til Meg.Profeten sa:
      Den som tror, er gavmild.

 

Profeten sa:
      Det er bedre å gi selv det minste for Guds sak når en lever, enn å ville gi alt som død.

Profeten fortalte:
      En mann lånte folk penger.
      Til fattigfolk pleide han å si at greide de ikke å betale, så kunne han ettergi gjelden, for at Gud skulle ettergi ham.
      Og mannen ble tilgitt av Gud, da han møtte Ham etter døden.

Profeten sa:
      Den som snakker sant, blir sannferdig. Usann tale gjør deg uhederlig.

Profeten sa:
      Oppsøk den som avviste, gjør godt mot den som svek, og tilgi den som undertrykte.
      Da får du av det gode, i dette og det neste livet.

Profeten sa:
      Gud tilgir onde tanker som ikke uttrykkes i ord eller handling.

Profeten fortalte:
      Den prektige Herren sa til englene:
      Om Min tjener tenker å gjøre noe galt, så skriv det ikke ned. Men gjør han det gale han tenkte, teller det som en dårlig gjerning.
      Om Min tjener vil gjøre noe godt, skriv det ned som en god gjerning. Og gjør han det gode han tenkte, er det som ti gode gjerninger.

Imam Ali sa:
      Den beste handling er den du må tvinge deg til.

Imam Hadi sa:
      Rikdom gir respekt i denne verden, mens god gjerning gir respekt i den neste.

16090cookie-checkGode handlinger