Iran

Jødiske ledere avgjør krig mot Iran

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker krig mot Iran. Det skal bli en omfattende krig, der betydelige deler av Midtøsten vil bli dratt inn.


Den sterkeste pro-israelske lobby i USA (AIPAC) – hovedsakelig bestående av innflytelsesrike jøder – ønsker det samme. Denne lobby skal nå bruke millioner av dollar på en kampanje for å få opphevet den avtale som nå er skissert mellom president Obama og Iran, om å begrense Irans kjernefysiske program. Presidenten Obama sier selv, om alternativene rundt avtalen: – Diplomati med avtale, eller krig. Det er valget som foreligger.

«Krig!» Det roper sentrale jødiske ledere, med Netanyahu og AIPAC i spissen. De får støtte av andre jødiske ledere og talsmenn, i den amerikanske kongressen, og ellers i de to store partiene; republikanerne og demokratene. Obama prøver å dempe motstanden mot avtalen. Han sier om motstanderne at de bruker «samme krigstrommer» og «presser fram samme fryktpregete påstander som førte til krigen i Irak.» (International New York Times 5. august 2015.)

Og hvem var drivkrefter for krig den gangen? «Uten press fra Israel og (Israels) lobby», skriver professorene Mearsheimer og Walt i boka The Israel Lobby, «ville krigen med all sannsynlighet ikke hendt.»

Skal det gjenta seg; en ny krig i Israels interesser? Og drevet frem av jødisk lobby, og andre pro-israelske krefter? Heldigvis er det motstand mot krig! Også blant jøder, og flere jødiske ledere. Kan verden håpe på fred?

Så kan man spørre: Hva slags fred – med Iran? Målet for mange skal være «regimeendring», at man gjennom forhandlinger og avtaler, kontakter og handel skal styrke de «moderate» og pro-vestlige krefter i Iran, og på den måte gjøre krig unødvendig. Som vi ser kan målet være det samme. Derfor kan meninger være delte, om hvilken vei det er best å gå. Måtte man slippe krig – fysisk sett, og heller se for seg en ideologisk strid.

28500cookie-checkJødiske ledere avgjør krig mot Iran