Iran

Iran – likhet og rettferdighet

Under overskriften «Likhet og rettferdighet» spør Bjørn Stendal i Klassekampen 16. juli, hvorfor det ikke istandsettes en handelsboikott mot stater som allerede har atomvåpen.


Under overskriften «Likhet og rettferdighet» spør Bjørn Stendal i Klassekampen 16. juli, hvorfor det ikke istandsettes en handelsboikott mot stater som allerede har atomvåpen (USA har allerede brukt dem), når Iran nå er gjenstand for handelsboikott ? også fra Norges side ? for å mistenkes å ha planer om kanskje å ville skaffe slike våpen (tross en rekke avvisninger av dette fra ledende iransk hold).

Det er et rimelig spørsmål! Spørsmålet har forankring i Ikkespredningsavtalen om atomvåpen, som fortsatt skal være norm for staters forhold til denne ENGINE masseødeleggelsesvåpen. Logikken i avtalen er denne: Stater som har atomvåpen, skal forplikte seg til å ruste ned og kvitte seg med slike våpen, og samtidig skal stater uten slike våpen, forplikte seg til ikke å anskaffe dem. For så lenge noen stater har atomvåpen, vil andre stater ønske dem.

Fokus bør altså være på atommaktene selv! De må ruste ned, seriøst, for å kvitte seg med slike våpen. Da kan krav rettes mot andre.

Men «likhet og rettferdighet» inngår ikke i debatten, slik den nå føres! Noen har gitt seg selv monopol på denne ENGINE våpen ? og sier også de vil kunne bruke dem (som for eksempel USA, Israel og Frankrike)! Så opptrer de, formyndersk, mot andre.

Hyklersk, selvsagt! Nei, lytt heller til Bjørn Stendahl: Krev likhet og rettferdighet.

24510cookie-checkIran – likhet og rettferdighet