Aktuelle bøker

Islamsk barne-oppdragelse i Norge

Hvem har hovedansvaret for barnas oppdragelse? Det har dere, kjære foreldre og foresatte! Barnehager, skoler og andre institusjoner skal hjelpe dere i oppdragerrollen. Men
hovedansvaret ligger på dere.


Hvem har hovedansvaret for barnas oppdragelse? Det har dere, kjære foreldre og foresatte! Barnehager, skoler og andre institusjoner skal hjelpe dere i oppdragerrollen. Men hovedansvaret ligger på dere.

Dette er slått fast i Norges regler. Dere har hovedansvar for å oppdra og utvikle barna. Staten, ved skoler og på annen måte, skal hjelpe dere.

I oppdragelsen er foreldrene, de foresatte, viktigst! Dere blir også rollemodeller for barna; barna tar etter dere, de lærer av deres måte å være på. Spørsmålet blir da hvordan dere, hvordan vi, som foreldre og foresatte er. Hvordan vi er ? det påvirker barna.

Last ned pdf; [ Islamsk barneoppdragelse i Norge ]

28280cookie-checkIslamsk barne-oppdragelse i Norge