Kort Nytt

«Jubilanter» i Aftenposten

Du skummer kanskje spalten «Jubilanter» i Aftenposten? En gang iblant. Det er omtale av de som fyller år, med runde tall. De fleste vil du se, er menn. Med dannete posisjoner, og fra samfunnets høyere lag. NTB (Norsk Telegrambyrå) organiserer dette.

Denne person fyller år, og fikk tilsendt en forespørsel fra NTB om å levere en personlig presentasjon, med bilde, til bruk i aktuelle aviser. Det ble gjort. Men presentasjonen ble refusert av NTB. Grunn: Den var ikke tilstrekkelig «nøytral». Eller, kan man si: Den brøt med presentasjon av de dannete – egentlig ledende –  miljøer i samfunnet; husk at Norge er et klassesamfunn.

Jeg tillater meg å oversende presentasjonen. Som NTB ikke vil trykke; den var ikke «dannet» nok (eventuelt til ettertanke).

Trond Ali Linstad
75 år
Trond Ali Linstad er sønn av Sigurd Linstad (sporveisarbeider) og Liv Linstad (ekspeditrise). Han utdannet seg til lege i Oslo og har Diplom i tropemedisin og hygiene fra universitetet i Liverpool. Han har arbeidet som frivillig lege i palestinske flyktningeleirer i Jordan, Libanon og Palestina. I flere år var han formann i Palestinakomiteen i Norge. Han var spesialist i allmennmedisin med praksis på Grønland i Oslo. Som resultat av arbeid og reiser i Midtøsten, ble han muslim. Han er daglig leder for Urtehagen stiftelse som driver arbeid for barn og unge, og har blant annet ansvar for et barnehjem for 50 foreldreløse og fattige barn og et dagsenter for utviklingshemmete barn i Somaliland/Somalia. Han ble tildelt Jødisk ærespris fra Neturei Karta da han ble fratatt Kongens fortjenstmedalje grunnet kritikk av Israel og sionisme. Fra tidligere er han innehaver av Palestinsk fortjenstmedalje fra det palestinske Røde Halvmåne. Han er redaktør av nettsiden koranen.no og arbeider med en ny norsk oversettelse av Koranen. Han er gift med Karin og er far til Mattis, Felix og Noa.

Mvh
Trond

93101cookie-check«Jubilanter» i Aftenposten