Kort Nytt

Forhandlinger om fred

Financial Times 09.12.10


Ny lov om Øst-Jerusalem og Golan
?Den 22. november vedtok Knesset en lov som krever at enhver avgjørelse om å trekke seg ut fra Øst-Jerusalem og fra Golanhøydene skal stedfestes ved en folkeavstemning. Dette er et kynisk komplott. En slik avstemning vil nesten sikkert bli tapt. Vedtaket skal i virkeligheten drepe enhver mulighet for at en løsning vil bli gjennomført, selv om den skulle bli forhandlet fram.? (Financial Times 09.12.10)

Ingen forlenget ?frys? i bosettinger
?Den amerikanske administrasjonen vender tilbake til tanken om indirekte samtaler mellom israelerne og palestinerne ? Denne beslutningen følger Israels avvisning av å forlenge et vedtak om bygging av bosettinger på Vestbredden. ? En tidligere amerikansk diplomat sier: ?Vi er tilbake i en situasjon uten forhandlinger, uten stans i byggevirksomheten, uten planer for direkte forhandlinger og med svært liten mulighet for noen avtale.? Palestinerne står fast ved at en stans i byggevirksomheten er en forutsetning for forhandlinger ? et standpunkt som Obama-administrasjonen sluttet opp om i 20 måneder. USA er selv fortsatt mot bosetningene.? (Financial Times 09.12.10)

Manglende fredsløsning truer USA?
?General David H. Petraeus, som ledet amerikanske krigsaktiviteter i Irak og nå i Afghanistan, fortalte Kongressen i år at manglende framgang i den israelsk-palestinske konflikten skapte en fientlig innstilling til USA i regionen.? (International Herald Tribune 22.11.10)

22950cookie-checkForhandlinger om fred