Kort Nytt

Apartheid/rasisme

Financial Times 11.12.10


Ikke lov å selge/leie til ?gentiler?
Et stort antall framstående rabbinere (i ?Israel?) har nylig vedtatt at ?det er galt av jødiske eiendomsbesittere å leie eller selge eiendom til ?gentiler? (dvs. hedninger/ikke-jøder)?. Rabbineren Shlomo Aviner begrunnet sitt standpunkt slik i israelsk radio: ?Jeg er uenig med dem som sier at vi må drive ut alle arabere fra Landet Israel. Men vi trenger heller ikke det andre ekstremistiske syn, om å hjelpe dem til å klynge seg stadig sterkere til landet vårt.? Han mente standpunktet var nødvendig ?for å bevare den jødiske staten?. (Financial Times 11.12.10)

Arabere uten like rettigheter?
En nylig undersøkelse av ?Israels Institutt for Nasjonale Sikkerhetsstudier? viste at ?bare 23 prosent av israelere mente at den arabiske minoriteten skulle ?delta i grunnleggende nasjonale avgjørelser?. Bare 30 prosent mente at ?israelske araberes partier og politikere skulle være med i regjeringen?. Og mer enn 72 prosent mente at israelske arabere skulle bli ?oppmuntret? til å forlate landet ? en oppgang fra 58 prosent for fem år siden.?
En annen fersk undersøkelse, av ?Israel Democracy Index? fant at ?bare 51 prosent av den israelske opinionen mente at jødiske og arabiske innbyggere skulle ha ?full likhet i rettigheter?. Og 55 mente det var ?akseptabelt? at mer offentlige midler gikk til jøder enn til arabere.? (Financial Times 11.12.10)

23000cookie-checkApartheid/rasisme