Kort Nytt

Vesten vil ikke godta noen ”arabisk oppvåkning” i Saudi-Arabia

Kilde: Robert Fisk i The Independent, 15. april 2011


– Det er utgått en ordre fra den saudiske innenriksminister i anledningen protester fra shia og sunni-intellektuelle: ?Til alle ærverdige politisjefer: Vis dem ingen nåde. Slå dem med jernneve. Det er lov for alle offiserer og personell å skyte med skarpt mot dem. Dette er deres land og deres religion. Om de skulle ønske å endre dette, så må dere svare på det. Vi takker dere ? så lykke til.??

Denne skrekkelige ordre ? var velkjent for amerikanerne, som så bittert har fordømt Assad-regimets brutalitet i Syria, men som i dette tilfellet ikke ytret et ord?

Saudi-Arabia er et kongedømme der vi i Vesten like lite vil finne oss i en ?arabiske oppvåkning? som de lokale herskerne selv.

21730cookie-checkVesten vil ikke godta noen ”arabisk oppvåkning” i Saudi-Arabia