Kort Nytt

Vi har gjort feil ved å støtte diktatorer

Kilde: The Daily Telegraph, 23. februar 2011


– England og USA har bidratt til ustabilitet i Midtøsten ved å støte autokrate regimer og undertrykke menneskelige rettigheter, har David Cameron (Englands statsminister) sagt.

– Statsministeren sa at de folkelige opprør som nå kaster flammer over regionen har vist at Vesten gjorde feil ved å støtte diktatorer og udemokratiske regimer.

23190cookie-checkVi har gjort feil ved å støtte diktatorer