Kort Nytt

Mer terroristisk galskap – nå i Spania

Ubegripelig, igjen: Mer terroristisk galskap! Hva skjer i hodet på disse terrorister; IS-forstyrrete elementer, som kan sette seg i en bil og kjøre den med full kraft mot ubeskyttete sivile; menn, kvinner og barn – nå i Spania, senere kanskje et annet sted? Og finne det «stort» og «viktig»! Som del av en strategisk «krig»? Hva i all verden vil de oppnå? Nei, bare galskapen står igjen!

Men altså: Hva skjer i hodet deres, hva finnes der eventuelt(!) av «tanker»? Vi får møte dem hvor de står – og noen tror det har med islam å gjøre! Så vi roer oss ned og minner om noen grunnleggende sannheter, om hvordan disse forstyrrete elementene forbryter seg mot hva islam er.

IS mot Koranen
IS står mot Koranen! Det er viktig med noen eksempler. Først, det grunnleggende elementet i islam; individets forhold til Gud. IS mener det er greit nok: Mennesket ble skapt for å dyrke «Gud» – og jeg setter ordet i anførsel, for IS har sitt eget «gudsbegrep», fremmed for Koranen.

For IS er selvdefinert handling og ytre riter det viktigste; i «gudsrelasjonen». Skjønnhet, etikk og moral er for IS ikke å ta på alvor på. Koranen sier mot dette: «Ynkelig den som ber, men glemmer sine moralske plikter!» (107,4-5) Og legger den største vekt på moral og etisk ansvar.

IS fordømmer kristne, jøder, andre troende og muslimer som ikke er enig med dem, for å være «frafalne», «hedninger» og «vantro»; de fortjener å bli drept! Koranen anfører mot slike «tanker»: «Muslimer som tror, jøder og andre som tror, kristne – ja, hver den som tror på Gud og den siste dagen og gjør godt, skal ikke frykte eller sørge.» (5,69) De kan være på den rette vei!

IS vil ha et sekterisk og ensartet samfunn; alle med «rett» tro, og etter IS sin vurdering. Men Koranen sier: «Om Gud ville, gjorde Gud alle til ett samfunn, men de er forskjellige, slik Gud vil det skal være.» (11,118). Gud har skapt, og vil ha, mangfold! Koranen sier: «Snakk ikke nedsettende om det de tror på i stedet for Gud!» (6,108) IS vil drepe de med den troen.

IS vil tvinge folk til å «tro» etter egen definisjon! Men Koranen sier: «Det skal ikke være tvang når det gjelder tro!» (2,256) «Du kan ikke tvinge folk til å tro.» (10,99) «Ingen kan tro uten at Gud vil.» (10,100) «La de som ønsker det, tro, og de som ikke ønsker det, la være.» (18,29) Koranen understreker trosfrihet.

IS erklærer at «andre» muslimer ikke er troende/muslimer. Men Koranen gjør dette klart: «Si ikke om andre … at de ikke er troende.» (4,94) IS hater «de andre», som ikke er enig med dem – men profeten Muhammed «elsket sine fiender». (3,119) IS er ekstremt intolerant! Koranen sier muslimer skal «fremme toleranse» (7,199).

IS er kritiske til selvstendig tenkning, intellektuelt arbeid og dypere refleksjon; for alle ting er «avklart», mener de. Men Koranen sier: «Den ynkeligste skapning for Gud er den som ikke bruker forstand». (8,22) IS er blottet for intellektualitet og skaperevne – og er fornøyd med det.

Uten kunst og kreativitet
IS avviser kunst og kreativitet. Koranen, derimot, sier Gud har skapt «vakre ting» – som Koranen oppfordrer oss til «å glede seg over» (16,8). For Gud: «– liker det skjønne!» (Profeten Muhammed, hadith).

Gud er «barmhjertig og nådig»
Hele Koranens budskap går på at Gud er «barmhjertig og nådig»: det gjentas gjennom hele Koranen! Men det er fremmedord for IS.

Ikke «hellig krig»
IS sier de fører «hellig krig»; jihad, men krig er ikke «hellig» i islam! Koranen bruker ikke ordet jihad om krig, men et annet ord; qital. Jihad er streben etter det gode, og er et gode i seg selv, hva qital ikke er. Qital er begrenset og knyttet til situasjoner, og følger Koranens pålegg om ikke å bryte grenser, men å tilgi eller å søke fred! Ukjent for IS.

Altså: Terroristisk galskap, igjen! Og mer kan være i vente – til tenkningen bak er avvist! Det blir viktig oppgave.

89680cookie-checkMer terroristisk galskap – nå i Spania