Kort Nytt

USA-imperialistisk galskap i Afghanistan

USA har ført krig i Afghanistan i en rekke år – men taper! Tusentall drepte, enorme ødeleggelser, et veldig bruk av midler; i et land som nå nesten er lagt i grus. Med hjelp fra Norge. Finnes grunner for fortsatt å bli i landet?

usa-imperialistisk-galskap-i-afghanistan

Ja – nå åpent og erklærte grunner: Afghanistan er rik på mineraler! USA vil utnytte disse! President Trump «leter etter grunner for å holde USA i Afghanistan etter 16 år med krig», står det i avisa The New York Times International, 17. juli 2017. Og nå har han funnet en mulig grunn: «Afghanistans enorme rikdommer av mineraler», skriver avisa.

Så blir det vel nye tusen drepte i Afghanistan, mer ødeleggelser og veldig bruk av midler – for at USA skal kunne bli værende i landet. Grunn: imperialistisk utnytting av Afghanistan. Hvem protesterer?

Trond Ali Linstad

89590cookie-checkUSA-imperialistisk galskap i Afghanistan