Kort Nytt

Norge og Jemen, spørsmål til Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet, ved kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen, kommenterer i Aftenposten 22. august situasjonen i Jemen og anfører at Norge tett følger situasjonen i landet og søker å bidra til en politisk løsning. Dette er allmenne formuleringer som sier lite om hva Norge egentlig gjør.

En nylig lekket FN-rapport, gjengitt i norske aviser, anfører: «Saudi-ledet koalisjon ansvarlig for drap på nær 700 barn i Jemen.» (NTB, 18.08.2017.) Hva er Norges holdning til den Saudi-ledete koalisjonens bombing? Tysklands statsoverhode, Angela Merkel, har oppfordret Saudi-Arabia til å stanse bombingen i Jemen. Norges utenriksminister Børge Brende har derimot satt fokus på opprørerne og anført at de har «et særlig ansvar» for situasjonen. (Regjeringen.no, 05.05.2015.) Og dette mens bombingen fortsetter.

Spørsmål til Utenriksdepartementet, ved kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen: Hva gjør Norge for å stanse den Saudi-ledete koalisjonens bombing med «drap» på hundretalls barn i Jemen? Departementet bes klargjøre dette.

89740cookie-checkNorge og Jemen, spørsmål til Utenriksdepartementet