Verden

Religion og politikk

Stor oppmerksomhet er rettet mot antimuslim-filmen og de reaksjoner som den har vakt. Ny Tid behandler temaet i forrige nummer, under overskriften «Verden provoserer».


Ja, hvorfor dette muslimske sinnet? Bør ikke muslimer kunne akseptere filmen? Men saken gjelder mer enn tro og rent religiøse verdier. Sosiale og politiske forhold spiller inn.

Sosiale, fordi saken angår hvordan et samfunn bør være. Skal én gruppe kunne forhåne en annen, latterliggjøre og «spytte» på den? Tråkke på dens verdier, og sjikanere den gruppens leder? Ytringsfrihet er bra! Men det må være grenser for den. Noen kjøreregler bør finnes, om hvordan å forholde seg til hverandre. Det må være slik, i et ryddig samfunn.

Politiske, fordi saken inngår i en ideologisk kamp. Hvilke verdier skal råde i samfunnet? Vesten, og først og fremst USA, vil introdusere sine verdier ? ja, påtvinge dem andre samfunn. Nå gjelder det den muslimske verden. Vestlig demokrati og ytringsfrihet kommer gjerne i en pakke, med påtvunget samhandling og økonomisk utnytting. Og med ledsagende vestlig dominans og styring. Slik gjelder saken også imperialisme.

Så kommer de amerikanske krigsskip, slik som nå utenfor Libya. Amerikanske elitesoldater er på plass. Hva i all verden har de der å gjøre? Folkenes sinne ligger på dem.

Derfor uroen i Midtøsten! Den har en rimelig grunn.

24860cookie-checkReligion og politikk