Verden

Droneangrep til ettertanke

Forestill deg at det blir fortalt at det bor «potensielle terrorister» i din landsby. Forestill deg at det utføres jevnlig droneangrep. Forestill deg at du mister nære familiemedlemmer, og venner som du har kjent siden barndommen.


Den som utfører angrepet har intet ansikt. Og den som er målet, har ingen identitet. Du befinner deg i en prekær og håpløs situasjon. Det finnes ingen ører som kan høre, det finnes ingen øyne som kan bevitne, det finnes ingen tunge som kan tale folkets sak.

Verdenssamfunnet har snudd ryggen til! For ingen bryr seg om det «primitive» folket i Pakistan. Kampen mot terror må vinnes, for enhver pris. Og livet til sivile ofre, og pårørende, blir feiet under teppet. Verken myndighetene i USA eller Pakistan ønsker å påta seg ansvar for de drepte.

Folk blir behandlet som statsløse individer. Det er hverdag for folk i stammeområdene. Oftest har det dreid seg om statistikk, og brudd på internasjonale traktater. Men ingen har lagt vekt på historiene og den enkeltes skjebne, til den dag i dag.

Inntil nå har over 3500 mennesker blitt drept av droner, og kun 2 % av dem har vært høyprofilerte terrorister. Obama presiserer på pressekonferanser at droneangrep utføres nøye kalkulert, og med presise mål, mot «militante personer». Rapporten fra Amnesty International sier noe ganske annet.

Et droneoffer på 13 år skisserer sine opplevelser slik: «Jeg liker ikke å se en blå himmel. Faktisk så liker jeg grå skyer. Dronene flyr ikke når himmelen er grå. Og for en kort periode forsvinner frykten. Vi spiller ikke fotball lenger, på grunn av redselen. Dronene stopper barna fra å gå på skole».

Dette er ikke enkelthendelser! Faktisk deler mange andre en tilsvarende situasjon. Men deres sak når ikke offentligheten. Og masse dokumentasjon holdes skjult, for å verne USAs omdømme og sikkerhet.

Skjebnen til ofrene ligger i hendene på personer som sitter med en fjernkontroll, mange tusen mil borte. De skal skille mellom militære og sivile mål, basert på instrukser fra overordnede. Men de stiller ingen spørsmål, de følger bare instruksene. De trykker på en knapp, og målet blir truffet, som ved et kaldblodig skytespill. Og uten etiske hensyn.

Kampen mot terrorisme har vært kynisk, og er feilslått! Droneangrep som rammer uskyldige, vil ha tilbakevirkende kraft. Droner er ingen løsning på problemet! Redselen for å bli utsatt for et droneangrep, er meget høy for folket i Pakistan.

Det hevdes at droneangrep er viktige, for at en skal kunne føle seg trygg, når de angivelig eliminere terrorister. Men det er uskyldige sivile som blitt drept! Droneangrep fostrer nye militante, som skal sympatiserer med Taliban.

27500cookie-checkDroneangrep til ettertanke