Verden

Be careful!

Pressen ? og andre med makt; politikere og desslike, vil aldri være på parti med deg, om du er kritisk og opposisjonell, til eksisterende maktforhold; og et rådende system med urettferdigheter og undertrykking, fra de som «har», mot de som «ikke har».


De som styrer ser det ikke; uretten i systemet, og privilegiene de selv innehar, som de vil bibeholde, bevisst og ubevisst, for å ivareta de roller, og den maktposisjon, som de selv besitter.

De ønsker å ha deg med i fortsatt å holde nede de underpriviligerte, og føre videre et system, også med forfallstendenser, med de etablerte roller for seg selv.

De skal vanskelig la deg slippe til. Og om de gjør det, skal det fort være for å marginalisere og isolere deg. Du bør helst skyves til side.

Søk trøst i ordene til Malcolm X! Velg side med de undertrykte.

27580cookie-checkBe careful!