Verden

Personlig ansvar mot fattigdom

Vi sier det igjen: Det må styrkes personlig ansvar mot fattigdom! Og mot andre former for urettferdighet og undertrykking, for den saks skyld. Den offentlige tenkning er langt på vei, at dette er statlige oppgaver.


Vi betaler skatt, og har derved overført ansvaret til staten. Politikerne rivaliserer så om hvordan pengene skal brukes, gjerne i en konkurranse om velgerne. Vi stemmer på det ene partiet eller andre, men vårt eget personlige ansvar er blitt lagt til siden. Slikt fungerer systemet.

Takk til dem som tenker annerledes! Og i dette tilfellet: takk til Urtehagen, som har vist å ta «saken i egne hender» (så langt uten offentlig støtte).

For å vise hva vi mener: Se /vedlegg.

Blir du med og støtter?

Velkommen!

27290cookie-checkPersonlig ansvar mot fattigdom