Verden

Økt fattigdom i USA

I USA lever 2,8 millioner barn i familier med en inntekt på mindre enn 2 dollar pr. person pr. dag, et tall som mer passer for utviklingsland.


I tillegg lever 20 millioner amerikanere i den ytterste fattigdom. I stater som Louisiana, Mississippi og Alabama er nærmere 20 prosent å regne som fattige. I enkelte fattige områder i Texas er 30 prosent av befolkningen for fattige å regne.

Sykdommer
Med den økende fattigdom i USA kommer også nye sykdommer, som man vanligvis forbinder med folk i fattige utviklingsland. Det gjelder flere virus-bårne sykdommer. Og cysticercose, en parasittsykdom som man får i seg ved å spise svinekjøtt. Sykdommen gir kramper og epilepsi. Toxocarsiasis er en annen parasittsykdom, som kan gi astma og nevrologiske problemer. Andre aktuelle sykdommer er leishmaniasi, som gir hudbetennelser. Videre tyfus. Og Chagas sykdom.

Fattigdom
Dette er sykdommer som de fleste ikke kjenner godt til, men som nå i økende grad er å finne særlig blant fattige minoriteter, inkludert nærmere 2,8 millioner afroamerikanere. Det er sykdommer som kan hemme vekst og intellektuell utvikling hos de barn som rammes.

Flere mennesker enn noensinne lever i dag i fattigdom i USA.

Kilde: International Herald Tribune, 21. august 2012.

24800cookie-checkØkt fattigdom i USA