Verden

Sult i Somalia

Vi leser i aviser, og ser skremmende bilder på TV, om Somalias sultkatastrofe. Hva kan vi gjøre med den? Eller: Hvorfor den katastrofen? Vi setter fokus på det siste.


Da minner vi et øyeblikk, om historien. I en kortere periode, under året 2006, hersket fred og orden i Somalia. Det var resultatet av en indre grasrotbevegelse som vokste frem i landet, etter at statsapparatet i Somalia hadde brutt sammen, i en kaotisk situasjon rundt år 1991. Den grasrotbevegelsen var tuftet på islam; den hadde en islamsk karakter. Bevegelsen ble til etter 15 år med lovløshet, da det ikke fantes effektive statsinstitusjoner i Somalia, og brutale krigsherrer styrte landet. Somalierne begynte selv å rydde opp i dette, og med egne krefter. De skapte islamske institusjoner.

Den islamske bevegelsen i Somalia tok i juni 2006 kontroll med Mogadishu, og brakte fred og stabilitet til hovedstaden, etter et ti-år med krig og anarki. Også vestlige media meddelte på denne tiden, at det for første gang på lenge hersket trygghet for lokale innbyggere, og utlendinger kunne gå ubesværet i byen. For første gang var gatebildet ikke fylt opp med geværer, og for første gang kunne forretninger, skoler og sykehus fungere uten lammende trusler. I juli 2006 ble flyplassen i Mogadishu åpnet, etter å ha vært stengt siden 1991.

Men den nye bevegelsens islamske karakter, ble straks ansett truende i Vesten, og måtte undergraves. Da andre tiltak ikke lyktes, oppfordret USA i desember 2006, Etiopia til å invadere landet, til støtte for en lokal krigsherre – senere kalt ?president?. USA ga penger og våpen, for å velte den folkelige regjeringen, og deretter fremme morderiske angrep mot mål i somaliske byer og landsbyer der den islamske bevegelsen fortsatt sto sterkt.

Angrepene splittet den islamske bevegelsen, der noen ga etter for Etiopias okkupasjon, mens andre fortsatte motstanden, senere også mot den USA-innsatte ?regjering?. Feil kan ha vært begått, og strategier kan diskuteres, i tiden etter USA intervensjonen. Men ansvar for det senere kaos ? inkludert den pågående sultkatastrofen! ? ligger først og fremst hos Vesten, og USA.

23810cookie-checkSult i Somalia