Verden

Norge i krig

Vær klar over at Norge er i krig! ?Våre? soldater dreper mennesker i den krigen! Ja, faktisk er det to kriger ? én i Afghanistan og én i Libya. ?Vi? ? Norge, altså ? bomber, skyter og lemlester mennesker.


Og merk hvordan de ledende aviser; talerør for makteliten i dette landet, omtaler at Norge er i krig, ganske så avslappet og nøkternt.

Vi leser ved frokostbordet, Aftenpostens ? eller VGs, eller Dagbladets, eller Dagsavisens ? kjølige reportasjer om krigen, som Norge er delaktig i. Skjønt ikke alltid så ?kjølig?, når det gjelder ?våre? tapre soldater, på oppdrag for USA og Nato. For de er ?våre? stolte, helter.

Men så skjer det at en norsk kriger blir drept! ?Feigt og ynkelig?, står det på forsiden av Aftenposten. Det gjelder en norsk flyger, i full militær uniform: oberstløyntnant Siri Skare, som blir drept av rasende afghanere ? med umiddelbar grunn i religiøse sjikane, men med røtter i afghansk protest mot den vestlig-førte krigen.

Det var en afghansk ?mob?, kan vi lese, som sto bak den hendelsen (The Sunday Telegraph, 3. april). Selvsagt bærer ikke ?vi? noe ansvar! ?Vi? er jo i Afghanistan ? sammen med USA og Nato ? for å føre krig til afghanernes beste! Om de bare visste.

Hvem har sendt Norge til krig i Afghanistan? Det har den norske makteliten ? de ledende politikere, støttet av media; det ideologiske ledersjiktet i Norge. De formidler sympatier og antipatier, argumenter og begrunnelser, gjennom TV, radio og aviser. Ja, slik er det bare! Og så spør de ?folket? etterpå, i opinionsundersøkelser, hva ?folk? mener om den krigen. Er det overraskende at de da får støtte?

?De herskende tanker er de herskendes tanker!? Slik er det i Norge også. En norsk overklasse eller maktelite, som nært er knyttet opp til USA, England og Frankrike ? disse som er ?våre venner?, slik en ledende politiker uttrykte det, og også i disse lands imperialistiske ambisjoner ? former tenkning, og fremmer krigsinnsats her i landet. La oss være kritiske til det!

23270cookie-checkNorge i krig