Verden

Kritikk av årets fredspris – Mohamed ElBaradei

Årets fredspris er tildelt Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og dets generaldirektør Mohamed ElBaradei. De får prisen for sitt arbeid ?for å hindre at kjernefysisk energi blir brukt til militære formål, og for å sikre at atomenergi for fredelige formål blir brukt på en så sikker måte som mulig? (Nobelkomiteens begrunnelse).


– Hindre at kjernefysisk energi blir brukt til militære formål? Men det skjer hver dag! Atommaktene fortsetter å bruke sin kjernefysiske kunnskap til stadig å utvikle nye atomvåpen. Det er velkjent at for eksempel USA arbeider med å lage mini-atomvåpen, som de kan bruke i en kommende konflikt. IAEA og ElBaradei har resignert i forhold til den oppgaven, og har avfunnet seg med atommaktenes militære oppbygging. De har i stedet konsentrert seg om mindre stater, som Iran, for å sikre at atomenergi for fredelige formål blir brukt på en så sikker måte som mulig.

Det har ikke fulgt opp sitt mandat, som er å arbeide på begge områder. De har Ikkespredningsavtalen i bunnen for sitt arbeid, og den avtalen slår fast prinsippet om at atomvåpenmakter skal ruste ned, og helt å kvitte seg med atomvåpen, for at andre stater skal forplikte seg til ikke å skaffe slike våpen. De to ting hører sammen, det ene forutsetter det andre. Men nå brytes den ene premiss – kravet til atommaktene, og man konsentrerer seg kun om den andre – kravet til ikke-atommakter. Slik bøyer man seg for maktforholdene.

Nobelkomiteen innrømmer dette. ”I en tid da nedrustningsarbeidet står i stampe…” heter det i komiteens begrunnelse. Og det skal vi avfinne oss med. Atommaktene har bestemt det slik

Det ligger skjevhet i årets fredspris; den er ettergivende for rådende makter. Og det gir grunn for kritikk. Atomvåpenmaktene hyller prisvinnerne, men arbeider i virkeligheten mot dem, og de slipper unna med det

For igjen å nevne USA, verdens eneste supermakt. President Bush er aggressiv mot dem som ”motvirker ikkesprednings-arbeidet”. Og utenriksminister Condoleezza Rice anklager Iran for ikke å oppfylle ”forpliktelsene etter Ikkespredningsavtalen”. Men USA bryter den avtalen daglig.

Årets fredsprisvinnere burde påpekt dette. Da ville de vært prisen verdig.

18350cookie-checkKritikk av årets fredspris – Mohamed ElBaradei