Norge

Norge bombet Libya – hjelp landet på fote

Vi skal huske Libya, bombet og ødelagt som selvstendig og velstående stat, nå fortalt og i kaos! Hvem bombet og ødela landet og brakte det til kaos og forfall? Vi vet det, om vi vil vite, og tar bryet med å hente det fram.

USA, NATO og Norge
USA med NATO og Norge, bombet Libya! Vi – Vesten og NATO – sendte bombefly over Libya for å fremme Vestens interesser! Alt sammen er velkjent –  vi vet! Og bør minne om det.

  1. Den daværende amerikanske utenriksministeren Hillary Clinton forteller i sin selvbiografi ”Hard Choices” hvordan amerikanske interesser spilte inn i angrepet på Libya.
  2. Hun omtaler Frankerrikes president Sarkozy som en drivkraft i intervensjonen, for å styrke franske interesser i Midtøsten!
  3. Hun forteller hvordan arabiske stater støttet intervensjonen. De forente arabiske emiratene ønsket selv å bombe Libya. (Norge leverer dem våpen.)
  4. USAs Nato-allierte, skriver Clinton, ville delta i ”enhver militær aksjon». Slik ble Norge med!
  5. Politikere i det norske Stortinget, ledet av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, sendte norske bombefly i krig – for å bombe Libya.
  6. De tok avgjørelsen ved å ringe hverandre.

Libya før intervensjonen
Libya før intervensjonen, var blant Afrikas rikeste land. I landet var gratis skole, gratis helsevesen og trygd for folk uten arbeid. Libyas oljerikdommer kom befolkningen til gode. Mye kan sies om styret – ved Gaddafi – men Libya var et land i balanse og langt på vei som et velferdssamfunn. Før NATOS intervensjon og bombing.

Libya nå
Etter fem år med konflikt, melder FN at den humanitære sitasjonen for folk i Libya, stadig er blitt forverret. Mer enn en million mennesker, inkludert nesten en halv million barn, er i behov av humanitær hjelp. En kvart million mennesker, inkludert 80 000 barn blitt tvunget til å forlate sine hjem, grunnet økonomisk krise og mangel på grunnleggende sosiale tjenester. Dette i følge FNs Barnefond. Det er resultat av NATOs intervensjon.

Flyktninger og migranter
I Libya er det nær 300 000 flyktninger og migranter fra Midtøsten og Afrika. Mange er sperret inne i store leire med mangel på vann, mat og anstendige sanitære forhold. Menneskesmuglere og militsgrupper har et ansvar for det. Migranter og flyktninger er i akutt behov for hjelp! Hjelpeorganisasjoner melder om overgrep, vold, tortur, seksuelt misbruk og voldtekt i leirene. De gir detaljer om umenneskelige forhold: militsgrupper kjemper mot hverandre. Libya er et land i kaos.

NATOS ansvar
Dette er USAs og NATOS ansvar! Og Norge har vært en del av det. Norge var blant de fremste til å bombe Libya! De ansvarlige må stilles til ansvar! Det er humanitær katastrofe i Libya! Norge har bidratt til det! USA med NATO og Norge bombet Libya, til ødeleggelse av landet! Hjelp landet på fote.

91870cookie-checkNorge bombet Libya – hjelp landet på fote