Norge

Politikere som personligheter

Er det lov med fjernvurdering av politikeres personligheter? De gjør det i USA. Jeg finner på Google 33 psykiatere, psykologer og sosialarbeidere som i et leserinnlegg i New York Times har uttalt seg om Donald Trump som president. For Trump falt det ikke heldig ut.

Spørsmål som ble reist, var om evne til empati. Om å være opptatt av egne, begrensete interesser og manglende evne til å leve seg inn i andres. Overdrevet syn på seg selv som gode. – Alt om Donald Trump.

Kan det anvendes på politikere her hjemme? Blir det liknende trekk å merke? Om politikeres personlighet og «karakter» –  her et blikk på FrP.

politikere-som-personligheter-2

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp): Er «Trump-tilhenger.» Han «Sammenlikner Trump med Hagen.» (Aftenposten 18.08.16.)

«Hadde tidligere Frp-formann Carl I. Hagen vært amerikaner ville han ha stemt på Donald Trump – blant annet fordi han synes Trump ligner på seg selv (VG 12.07.16.)

Avstanden er ikke stor fra Donald Trump som fagfolk betegner med betenkelig karakter, til norske, kjente politikere.

Andre FrP-politikere, som Sylvi Listhaug og Siv Jensen – hva er deres «karakter»?

Trond Ali Linstad

90760cookie-checkPolitikere som personligheter