Kategori Norge

Norge

Kristelig Folkeparti og staten Israel

Stortingsvalget Det er etterdønninger til stortingsvalget! Kristelig Folkeparti kom svært dårlig ut. Det har vært nytt at enkelte muslimske grupper har...

Norge

«Kristennorge» – må skjerpe seg

De må skjerpe fokus, deler av «kristennorge». Vi verdsetter gode sider – men sekterisme, selvfokus og egeninteresser må endres. Også for kristne politiske...

Norge

Kristelig Folkeparti og staten Israel

KrF, nytt partiprogram 2013 Fjerner avsnitt i tidligere ­program som påtalte Israels ansvar for å løse situasjonen. Omtaler ikke tostatsløsning, kun...

Norge

Migrasjon, trojansk hest?

Det er vel en konspirasjons fantasi. Men det blir likevel hevdet at bak store migrasjoner er det en plan om å bryte ned eller omforme land og kulturer der...

Norge

Islam Nett – grunnleggende på feil vei

Islam Nett har kjøpt en stor eiendom i Groruddalen. De ønsker å bygge et slags «islamsk» fritidssenter der. Det er en farlig tanke! Islam Nett – allment sett –...

Norge

Samisk nasjonaldag

Vi våger oss på en hilsen til det samiske folket! Det er samisk uke og samisk nasjonaldag – all ære til samene! Samer hylles og takkes – for det mangfold de...