Kategori Norge

Norge

Islam Nett – grunnleggende på feil vei

Islam Nett har kjøpt en stor eiendom i Groruddalen. De ønsker å bygge et slags «islamsk» fritidssenter der. Det er en farlig tanke! Islam Nett – allment sett –...

Norge

Samisk nasjonaldag

Vi våger oss på en hilsen til det samiske folket! Det er samisk uke og samisk nasjonaldag – all ære til samene! Samer hylles og takkes – for det mangfold de...

Norge

Stol ikke på Aftenposten

Aftenposten snakker ikke sant. Avisa legger inn ord og formuleringer som passer med deres egen ønsketenkning om fred og «vennskap» mellom arabiske stater og...

Norge

Sensur i Aftenposten

Aftenpostens «stjernekommentator», Kjetil Rolness, har i avisa fremmet «islamkritikk». Metoden er å kritisere religionen (islam) ved å peke på hvor dårlig...

Norge

Myndigheter som offentlig oppdragere

Jeg arbeider i et krysskulturelt miljø på Grønland i Oslo. En stor del av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Forholdet mellom myndigheter og folk er ikke...

Norge

Anmeldelse av narkotikaomsetning

Åpent brev til Oslo Politi Det står hver dag 5-7 (somaliske) ungdommer utenfor Grønland 12, 12B og 16 og selger narkotika. Omsetningen foregår helt åpent...

Norge

Stol ikke på avisene

Hei, du leser sikkert aviser.  – Kanskje Aftenposten også? Vær oppmerksom på dette, når du leser aviser: Alle aviser gis redaktøren full rett til å bestemme...