Norge

Tanker ved en Palestina-demonstrasjon (des. 2014)

Det er flere tanker som er viktige når man søker en løsning i konflikten Palestina/Israel; historien, okkupasjonen, styreformen i Staten Israel, og ideologien bak den staten (sionismen).


Kjære dere, deltakere i denne markering;

-Takk for at dere møter opp for å uttrykke støtte til et undertrykt folk – palestinerne!
-Og takk for at dere møter opp for å protestere mot den undertrykkende part ? staten Israel!

-Hvordan å skape fred for palestinerne? Grunnleggende palestinske rettigheter må ivaretas!
-Og hvordan å skape fred for israelere? Den rasisme og undertrykking som de representerer, må opphøre!

-Den som undertrykker et annet folk ? slik staten Israel gjør, kan ikke selv være fri!
-Og la oss minne om dette, kjære dere protesterende deltakere; at den som ikke protesterer mot undertrykking, blir en som opprettholder undertrykking!

-Takk for at dere er her i dag!

Historien
Historien i denne konflikten, mellom Palestina og Israel, begynte ikke i går! Den begynte heller ikke i 1967, da Israel okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Å kreve å vende tilbake til grensene fra 1967, rører ikke ved konfliktens røtter! Og kan derfor ikke gi fred!

Palestinerne ble fordrevet av Israel! Det begynte før 1948! Jødiske, sionistiske innvandrere drev bevisst og planmessig, palestinerne bort! Flere hundre palestinske landsbyer ble ødelagt! Rundt 800 000 palestinerne ble drevet ut!

Alt dette for å tømme landet for palestinerne/araberne. Og deretter å bygge den israelske staten!

Disse tall er fra FN! Hovedforsamlingen i FN har også slått fast palestinernes rett til å vende hjem! Det blir ingen fred i Palestina-Israel før dette kan skje!

Dette er det viktig å huske!

Okkupasjon
Israel har i dag tatt 80 prosent av Palestina! Palestinerne har igjen 20 prosent! Skal palestinerne få etablere en egen stat på de 20 prosent? Mens Israel beholder resten? Skal fordrivelse og okkupasjon bli oversett? Og vil det kunne gi fred?

La oss likevel reise dette som parole: Anerkjenn Palestina som stat! Selv om det bare skulle skje på 20 prosent av det palestinske hjemlandet! Det kan være et anstendig skritt! Derfor, til den norske regjeringen: Anerkjenn Palestina som stat!

Det er et krav fra oss!

Staten Israel
Hva med Israel, på de 80 prosent? Eller hva prosenten skulle bli? Ja, hva slags stat er Israel:

-En okkupant makt, på palestinsk jord!
-En kolonistat, med fordrevne palestinere!

-En eksklusiv og rasistisk stat, forbeholdt én befolkningsgruppe!
-En aggressiv stat, truende for hele Midtøsten!

Vei mot en løsning
Hva blir veien mot løsning?

-Konfliktens vesen må erkjennes! Sionistisk ideologi står sentralt i den!
-Palestinerne må få en palestinsk stat ? og regjeringen må støtte dette!
-Det må en regimeendring i det sionistiske Israel, til en tenkning uten rasisme og diskriminering!
-Det må etableres en stat ? eventuelt en binasjonal stat – med like rettigheter for alle; muslimer, kristne, jøder og andre!

Før dette skjer, blir det ikke fred!
– Ingen rettferdig og varig fred!

Støtt Palestina!

27400cookie-checkTanker ved en Palestina-demonstrasjon (des. 2014)