Norge

Tajik kritisk til muslimske skoler

Hadia Tajik (Ap) er «veldig kritisk» til muslimske skoler, leser vi. (Vårt Land 13. mai.) Elevene ved en muslimsk skole «vil ikke ha en mangfold av bakgrunner», og vil ikke «kunne det norske», mener hun.


Jeg vil si at Hadia Tajik vet lite om hva en muslimsk skole kan bli.

Ta dette med « mangfold av bakgrunner». En muslimsk skole vil ha like mye av «mangfold av bakgrunner» som for eksempel Tøyen skole, Gamlebyen skole eller andre liknende skoler i Oslo, der elevenes bakgrunn uttrykker et bredt kulturelt og nasjonalt mangfold. Ingen forskjell til den muslimske skolen! Ved de nevnte offentlige skoler finnes for øvrig hele klasser der alle elevenes bakgrunn er muslimsk. Fortsatt ingen forskjell til de skoler.

Det er blitt sagt før, og det kan sies igjen, at det er kvaliteten på undervisningen som avgjør om en skole med mange innvandrere virker integrerende eller ikke. En muslimsk skole må bli en kvalitetsskole.

Så til spørsmålet med det «norske». Er det i dette «norske» også plass til det muslimske? Altså: Snakker vi om integrering, som betyr at muslimer med innvandrerbakgrunn gjøres funksjonsdyktige i samfunnet, men uten å miste sin muslimske identitet? Eller snakker vi om assimilering, der muslimer med innvandrerbakgrunn, for å gli inn i det «norske», gjøres mest mulig lik majoriteten?

Hadia Tajik, vil mange si, er representant for det siste. Andre må forsvare det første. En muslimsk skole skal stå for det. Vil det bli plass for den?

26870cookie-checkTajik kritisk til muslimske skoler