Kategori Norge

Norge

Litt om kvinner og menn

Menn og kvinner er skapt av den samme substans, sier islam. De har et identisk opphav, og er likeverdige. Samtidig er de ikke ett og det samme; det er...

Norge

Barnet hører ektesengen til

-Mange barn kommer til verden med en far som ikke er deres egentlige biologiske opphav ? hvor også faren er uvitende om sitt manglende farskap. Disse barna...

Norge

Skal du stemme?

Nå er det snart stortingsvalg. Dette kan være et standpunkt.Du har sikker mottatt en rekke papirer som oppfordrer deg til å stemme, på det en eller det andre...

Norge

Tale om fred

Dette er en tale om fred, sett fra et islamsk ståsted. Talen ble holdt på et åpent møte i Drammen, arrangerte av lokale muslimer, i hovedsak fra Afghanistan.

Norge

Ensretting i Aftenposten

Vi har hatt Verdens pressefrihetsdag. Men dette er en illusjon. Pressefrihet er for de styrende grupper, de som fremmer de rådende ideologier; pressen er...

Norge

Hodeplagg

Hei En daglig klesdrakt gjenspeiler et syn på anstendighet, hvordan man bør kle seg. (En nonnedrakt er noe annet.) Alle kvinner på landet i Norge for hundre år...

Norge

Mer om guder og mennesker

Takk til Halvar D. Pettersen for hans debattartikkel i Aftenposten 10. oktober under overskriften Onkel Tom i våre hjerter. Pettersen har rett i at for å...

Norge

Tro på vikende front

«Den norske kirkes ledelse (bør) tenke systematisk gjennom hvordan de skal forholde seg til krenkelse, ytringsfrihet og dialog», skriver Vebjørn L. Horsfjord i...