Norge

Tale om fred

Dette er en tale om fred, sett fra et islamsk ståsted. Talen ble holdt på et åpent møte i Drammen, arrangerte av lokale muslimer, i hovedsak fra Afghanistan.


25660cookie-checkTale om fred