Norge

Shoaib Sultans problem

Shoaib Sultan, medlem av Oslo Bystyre for Miljøpartiet De Grønne, skriver i Vårt Land 8. april om antisemittisme. Han forteller det er viktig for partiet å «bekjempe urett mot andre».


Shoaib skriver i artikkelen at han jobber på Antirasistisk senter, blant annet sammen med forstanderen i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn. Da har Shoaib Sultan et problem.

Ervin Kohn kaller seg sionist. Hans trossamfunn er, har han fortalt, en sionistisk menighet. FNs Hovedforsamling har betegnet sionisme som en form for «rasisme og rasediskriminering» (senere trukket etter press fra USA og Israel). Er dette uproblematisk for Shoaib Sultan?

Han finner det «viktig å bekjempe urett mot andre». Er det begått urett mot palestinerne? Og er sionisme en årsak til det? Shoaib Sultan har et problem.

29310cookie-checkShoaib Sultans problem