Norge

Ikke trykkefrihet

Ytringsfrihet og trykkefrihet hører sammen; du skal kunne ytre deg, og få en seriøs mening trykket i en avis. Hvis ikke er du pålagt «munnkurv» – du kan i og for seg ha en mening, og kunne lufte den blant dine venner, men ikke nå videre ut med den, og legge den frem så den kan få betydning.


Ikke trykkefrihet
Det kan du ikke, kjære leser! Det snakkes om «ytringsfrihet» og «trykkefrihet» som demokratiske prinsipper, men de er ingen realitet! De gjelder dem som har makt i samfunnet, de som har etablerte posisjoner, er «flinke» til å snakke og skrive og stort sett taler i det samme «språk»: De diskuterer med hverandre, får innlegg trykket i aviser og er de seriøse «debattanter». Ytrings- og trykkefrihet er for dem.

Og skulle du få et kort leserinnlegg trykket i en avis, er det for å opprettholde illusjonen om at du «slipper til», og at din mening skulle ha betydning, mens det i virkeligheten er et «fikenblad» for de som virkelig har makt.

Avisenes makt
Avisene er selvsagt blant dem! De er med å forme opinionen. De har laget regler for «ytringsfrihet» – der de selv forbeholder seg makten.

De har laget «Pressens faglige utvalg», med regler for hva som kan trykkes. Et hovedinnhold er dette: Avisens eier bestemmer hva han eller hun vil trykke. En lesers mening kan de fritt avvise. Det er retningslinjen for dem!

Et eksempel: I en helsides artikkel i Dagsavisen ble en navngitt person omtalt i kritiske termer. Vedkommende person skrev som svar et innlegg. Som ikke ble trykket.

Ingen trykkeplikt
Saken ble ført inn for Pressens faglige utvalg. Som bare slo fast dette: «Pressens Faglige Utvalg minner om at det er ansvarlig redaktør som avgjør hva som skal og ikke skal publiseres (jf. Vær Varsom-plakatens punk 2.1). Mediene har altså ingen trykkeplikt …»

Og som konklusjon: «Dagsavisen har ikke brutt god presseskikk.»

Noen har makt, og andre ikke! Det er virkeligheten bak «ytrings- og trykkefrihet». Så ha ingen illusjoner om annet.

De bestemmer selv hva de vil trykke og spre. Ha ikke illusjoner om at du kan slippe til. Og de har bestemt det selv.

28900cookie-checkIkke trykkefrihet