Norge

Litt om kvinner og menn

Menn og kvinner er skapt av den samme substans, sier islam. De har et identisk opphav, og er likeverdige. Samtidig er de ikke ett og det samme; det er forskjeller mellom dem.


Menn skal være støtter for kvinner, og kvinner skal være støtter for menn. De to kjønn utfyller hverandre.

Mange glemmer dette i «modernismens» navn. Det ligger i tiden en nedtoning av kvinnes natur og av mannens natur, de to skal liksom være det samme. Men det er feil. Derfor disse tanker, gjengitt fra en kvinnelig professor på en kvinneklinikk:

«Det er kvinner som føder barn»
-I Norge har flertallet i Stortinget vedtatt bort kjønn. Kvinner skal inn i forsvaret på lik linje med menn. Menn skal ha omsorg for barn på lik linje med kvinner. Kan det tenkes at dette er vedtak på kollisjonskurs med biologien? Kan biologi vedtas bort?

For 50 år siden hadde kvinner respekt og rettigheter som mødre. Helsestasjoner var utbygd som støtte for mor og barn. Det er merkelig hvor raskt kvinner har tapt sine rettigheter som mor.

Kan ikke vedtas bort
Politiske vedtak om familiepolitikk bør spille på lag med biologien. Det er store biologiske forskjeller mellom kjønnene. Hvis man søker på PubMed, en database for medisinsk vitenskapelig litteratur, får man mer enn 133 000 treff ved bruk av søkerordene kjønn og adferd (sex and behavior). Gir man ammehormonet oksytocin til en hannrotte, begynner den å bygge reir. Biologiske forutsetninger som styrer legning og adferd, kan ikke uten videre vedtas bort.

(Professor Anne Eskild, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. Aftenposten 01.08.13, i utdrag.)


Mer om kvinner (og menn)

En leser har sendt oss disse punktene om kvinners rettigheter i islam. Det heter blant annet:

Kvinnen skal behandles godt som medborger, kone, mor, søster, osv. Og videre, om kvinners rettigheter:

 1. Kvinner har eiendomsrett
 2. Kvinner har rett til å jobbe, gjøre avtaler og skrive kontrakter på egne vegne
 3. Kvinner er økonomisk selvstendige
 4. Kvinner kan fri, og invitere til ekteskap
 5. Kvinner skal søke kunnskap
 6. Kvinner har rett til å vitne i enhver rettssak
 7. Kvinner har stemmerett
 8. Kvinner har rett til å velge sin mann og til å samtykke i ekteskap
 9. Kvinner kan ikke tvinges til å gifte seg. Og dersom tvang skjer, så er ekteskapet ikke gyldig
 10. Kvinner kan ikke tvinges til å tro (like lite som menn kan det)
 11. Kvinner som er separert har rett til økonomisk støtte fra mannen i separasjonstiden
 12. Kvinner har rett til skilsmisse selv om ektemannen motsetter seg det
 13. Kvinner som blir skilt har rett til barna. (Gifter hun seg på nytt, kan barna velge hvor de vil være.)
 14. Kvinner kan ta over plikten til å forsørge familien sin, om mannen ikke gjør det. Klarer ikke kvinnen underholdet, har hun krav på støtte fra samfunnet
 15. Kvinner og menn skal ha lik straff
 16. Kvinner har arverett på lik linje med menn. (En datter arver halvparten i forhold til sønnen fordi hun ikke har forsørgerplikt. En sønn arver dobbelt så mye fordi han har plikt til å forsørge familien sin. Det datteren arver, er til hennes eget bruk. Mødre og fedre arver likt.)
 17. Kvinner får brudegave av mannen, og gaven forblir hennes egen eiendom selv om hun senere blir skilt.
 18. Kvinner og menn skal beskytte kroppen sin. (Hijab betyr beskyttelse.)
 19. Kvinner kan ha alle yrker
 20. Kvinner og menn er skapt av den samme substans.

Slik er rettigheter til, og syn på, kvinner (og menn) i islam. Selv om disse slett ikke alltid blir fulgt opp i muslimske samfunn, eller av alle muslimer.

26020cookie-checkLitt om kvinner og menn