Norge

”Fredsringen” rundt synagogen i Oslo var en alvorlig feil

«Fredsringen» var en alvorlig feil. Intensjonen bak arrangementet var god: Å vise solidaritet til en minoritetsgruppe som er utsatt, er bra. Men å uttrykke støtte til en institusjon i Oslo som er en sionistisk institusjon, er mildt sagt problematisk.


Forstander i menigheten, Ervin Kohn, uttrykte nylig at «vi er en sionistisk menighet». Sionisme ble av FNs hovedforsamling for noen år siden vedtatt å være en form for rasisme (riktignok opphevet sener, etter press fra USA og Israel). Sionisme er grunnlaget for Staten Israel, slik det slås fast i den israelske uavhengighetserklæring. Sionisme ligger til grunn for fordrivingen av palestinerne og for okkupasjonen av palestinsk land. Sionisme er også grunn for forskjellsbehandlingen i Israel, der palestinerne nektes fulle rettigheter.

Vi slår ikke «ring» rundt dette! Personen som er overrabbiner for synagogen i Oslo (Michael Melchior) er også leder for et israelsk politisk parti, og har selv sittet i Israels regjering. Det gjør han, og de som støtter ham, medansvarlige for overgrepene mot palestinerne.

Initiativtakerne tok feil ved å avholde arrangementet ved denne institusjonen. Intensjonen var god, men det konkrete resultat kan bli oppfattet som, og misbruk til, støtte for sionismen.

Vi må opprettholde støtten til palestinerne, og avvise sionisme! Vi må ikke bli uklare på det.


Aktuelt
Ervin Kohn: – “Vi er en sionistisk menighet”.
Vedtak i FNs hovedforsamling: «Sionisme er en form for rasisme og rasediskriminering.»
«Sionisme er rasisme.» Jan Guillou kommenterer ovennevnte FN-resolusjon.
Dansk rett: «Anti-sionisme er ikke anti-semittisme.»

For de spesielt interesserte
Theodor Herzl: Utdrag fra hans bøker.
– Sionismens program. Israels ambassade i Norge: Anførte grenser for Landet Israel; Eretz Israel.
– Anti-sionistisk jødisk leder: «Israel er helligbrøde.»
– Anti-sionisk jøde: «Hva er det vi diskuterer: Israels størrelse eller Israels karakter?»
– Anti-sionistisk jøde: «Israel og sionisme symboliserer intoleranse, hat, rasisme og brutalitet.»
– Anti-sionistisk jøde: «The Ethnic Cleansing of Palestine.» Sionistene drev ?etnisk rensing? av palestinere i Palestina.
– Anti-sionistisk jødisk leder ble ?Minister før jødiske spørsmål? under palestinernes Yassir Arafat.
– Israels statsminister Netanyahu: «Jødiske settlements skal fremmes alle steder».

27850cookie-check”Fredsringen” rundt synagogen i Oslo var en alvorlig feil