Norge

Litt ?ekstremisme? kan være sundt

Abid Q. Raja bekymrer seg over en voksende radikalisering blant muslimske ungdommer (og andre?), i en kronikk i VG, 17. november. Mitt svar til dette er: Litt ?ekstremisme? kan være sundt!


Abid Q. Raja vil bygge ?nasjonalstatsborgeren. Samfunnsborgeren!? Men når samfunnet er på ville veier, så ligger det vel til den sanne samfunnsborger at han, eller hun, protesterer? Da blir protest sundt!

Samfunnet ? på ville veier? Ja, i flere henseender. For det første er dette samfunnet – den norske staten ? aktivt med i en krig! ?Våre? norske soldater dreper kvinner og barn i Afghanistan! Vi kan ikke navngi den enkelte soldat, det er så, men som gruppe er norske soldater med på dette, som del av Natos styrke, og til støtte for USA. De sprenger hus i fattige landsbyer, er delaktig i ?kollateral skade? med drap på sivile afghanere. Og de færreste vet hvorfor: Føres krigen mot Al-Qaida (som knapt finnes i Afghanistan lenger), mot Taliban (hva galt har de gjort?), til støtte for pikeskoler i landet, eller hvorfor drepes det?

Norge er delaktig i dette! Skal vi være ?samfunnsborgere?, som bare godtar det? Og videre: Et stykke unna støtter Norge Israel, som står for den groveste undertrykkelse av den palestinske, arabiske befolkningen. Skal vi som samfunnsborgere, tie om det? Slik det offisielle Norge gjør? Eller tillates det ?radikale? protester? Dessuten: Det står ikke bra til hjemme heller, med en kultur som synes i forfall: Sex, drap og vold er nå blitt underholdning! Bla gjennom dagens aviser, og det blir raskt bekreftet.

Nei, da er det godt med protest! Og rop ikke på politiet, slik Abid Q. Raja gjør. Protester kan være berettiget! Og radikalisme kan være sundt! Men la protester ta positive veier, det er sant! (Og slipp ikke til Saudi-Arabia, med ideologien som de står for. La oss ? ?ekstremister og radikalere? ? være avvisende til dem.)

22830cookie-checkLitt ?ekstremisme? kan være sundt