Norge

Muslimske skoler i Sverige og i Norge

Aftenposten har 14. november et oppslag om muslimske skoler i Sverige. Forsker Jenny Berglund som blir intervjuet i artikkelen, sier det ikke finnes noen forskning på hvordan muslimske skoler påvirker integreringen.


Hun anfører som sitt inntrykk at dette varierer sterkt fra skole til skole.

Det har vært muslimske friskoler i Sverige siden 1993. I 1996 ba regjeringen Skoleverket om å gjøre en kartlegging av religiøst baserte friskoler, muslimske friskoler inkludert, med spørsmål nettopp rundt integrering og segregering. Undersøkelsen ga ikke holdepunkter for noe ensidig negativt bilde av denne ENGINE skoler. Tvert om kunne skolene under visse forutsetninger bidra til en bedre integrering i det svenske samfunnet av de grupper som skolene henvender seg til.

Den svenske avisen Dagens Nyheter omtalte resultatet fra undersøkelsen med denne overskrift: ?Friskolor en bra start?. Og videre, med denne underoverskrift: ?Integration. Rapport från Skolverket visar att segregationen inte ökar med religiösa skolor? (3. oktober 1997).

Det er grunn til å tro at det samme skal gjelde for Norge.

22810cookie-checkMuslimske skoler i Sverige og i Norge