Norge

Henrik Wergeland ? Norges første muslim?

Vi gjentar det vi tidligere har skrevet på denne nettsiden, at Henrik Wergeland ? Norges store nasjonaldikter ? med all sannsynlighet døde som muslim. Ja, skal vi si det slik: Henrik Wergeland var Norges første muslim!


Han skrev på sitt dødsleie til sin far, prosten Nicolai Wergeland: “Jeg døer som (…) en Allahs opriktige Dyrker.”

Henrik Wergeland uttalte til sin venn, Wilhelm Lassen: “Når det gjelder religion holder jeg med til tyrkernes katekismus (Koranen) som jeg nettopp har lest på ny. Jeg synes den er svært god, og langt overlegen de dogmene som vår religion (kristendommen) bekjenner seg til.”

Samhold dette med uttalelsen over, om at han døde som “Allahs opriktige Dyrker”, så var Wergeland Norges første muslim.

Legg også så til en annen av Wergelands uttalelser på dødsleiet, nemlig denne:
“Moses, Jesus Kristus og Muhammed – det er tre mennesker som alle har oppfylt verden med sin storhet, uten at det er noen grunn til å la vår “guddommelige frelser” få forrang. Kan det tenkes noe mer absurd påstand enn at det skulle være nødvendig for vår frelse å ha en megler til å tale vår sak for guddommen?”

Wergeland avviste altså “frelseren” Jesus, og så Jesus som et menneske lik Moses og Muhammed. Slik som muslimene gjør!

Han sa dette om de kristne:
“Når alt kommer til alt, hvordan har de kristne oppført seg mot sine brødre som tilhører en annen religion? Til alle tider som uhyrer med våpen og ild!”

Jeg gir Wergeland-eksperten Yngvar Ustedt rett når han til Dagbladet (16. mai 1997) uttalte: “Muhamedanismen, som islam ble kalt på hans tid, var den religionen som sto Wergeland aller nærmest og som han omtalte med mest sympati i flere sammenhenger. Dikteren satte Allah over kristendommens Gud og mente at muslimenes Muhammed og dernest jødenes Moses var større profeter enn Jesus Kristus, som i Wergelands dikteriske framstilling var profet, men ikke frelser som i evangeliene.”

Henrik Wergeland: Norges første muslim? (For kilder, se /vedlegg.)

27870cookie-checkHenrik Wergeland ? Norges første muslim?