Norge

«Fredsring» rundt Israels ambassade?

Hvem ville lage en «fredsring» rundt Israels ambassade? For eksempel her i Oslo? Vel, i hvert fall ingen fredsvenn! Dersom vedkommende tenkte etter. Men hva med en «fredsring» rundt en synagoge? Fortsatt her i Oslo? Det spørs hva synagogen er!


Et jødisk gudshus ? det skal være bra! Men er det en sionistisk institusjon; styrt av sionistiske ledere, alle med nære bånd til Israel? Ja, med en øverste leder som har vært viseutenriksminister i Israel, og ansvarlig for fordriving, og undertrykking, av palestinere? Og andre ledere, med ansvar for det samme? Da gjør man klokt i å la være!

Og ikke bare klokt! Man handler anstendig, ved å la det være! Vi respekterer jødedom og gudstro! Ja visst! Men ikke sionistisk tenkning, som noen mener ikke er så langt fra nazisme.

For slik er det faktisk! Sionisme er en rasistisk ideologi, som står for undertrykkelse og fordrivning! FNs Hovedforsamling slo fast tidligere at sionisme er en form for rasisme og rasediskriminering! (Resolusjonen ble senere trukket etter press fra USA og Israel.)

Se på bildet, som er fra Tyskland. Viser bildet, med det israelske flagget, en israelsk ambassade? Nei, det er bilde av en synagoge! Helt klart, altså; en sionistisk institusjon.

Og hvem vil slå «fredsring» rundt den? Eller rundt en tilsvarende institusjon i Oslo? Uten først å spørre hva den er; et jødisk gudshus? Det er bra! Eller et senter for sionisme? For da bør man gå forbi.

28100cookie-check«Fredsring» rundt Israels ambassade?