Norge

Samarbeid som «stoppet opp»

Avisa Vårt Land har en større reportasje 25. juli om et samarbeid som stoppet opp – mellom Islamsk Råd Norge (IRN) og Det mosaiske trossamfunn. Rabbiner i Det mosaiske trossamfunn, Joav Melchior uttaler seg, det samme gjør forstander Ervin Kohn og sentralt medlem Anne Sender.


God ledelse – for hvem?
Sender trekker fram at samarbeidet med styret som valgte å trekke seg i IRN, var «svært godt». Melchior og Kohn håper IRN får «stablet på beina en god ledelse» raskt. En «god ledelse» – for hvem? Eller hva? For et bedre samarbeid med Det mosaiske trossamfunn?

Sionisme
Men dette er et sionistisk samfunn, som påpekt blant annet av Ervin Kohn! Sionisme er den ideologi som ligger til grunn for konflikten i Palestina! Tilhengere av ideologien mener Palestina er «sitt» land, de fordriver palestinerne, diskriminerer dem og tar over jorda deres. Og dette vil de ha aksept for! Også i et samarbeid med muslimer! Er det rart at et samarbeid «stopper opp»?

Valg i IRN
Ære til de i IRN som ser dette! Og skam til dem som dekker over det! Vi er spent på hvem som blir valgt inn i styret. Venner eller ikke til palestinerne?

29340cookie-checkSamarbeid som «stoppet opp»