Norge

Jøder har stor makt i Norge

Er overskriften provoserende? Blinker den ut jøder og «jødemakt», som mye negativt har vært lagt til? Men det er sant: At jøder har uforholdsmessig stor makt i Norge.


Det er ikke denne nettsiden som sier dette, det gjør ledende norske «intellektuelle», som Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, Civita-leder Kristin Clemet og andre. De gjør det i boka Makteliten. 252 kvinner og menn som styrer Norge, som nylig er kommet ut.

Kohn – leder i Det mosaiske trossamfunn

Ervin Kohn er omtalt slik i boka: «Han leder et av Norges minste religiøse samfunn, Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo.» Det er navnet på den jødiske menigheten.

I boka heter det: «Ervin Kohn har likevel betydelig påvirkningsmakt gjennom mediene og overfor forvaltningen og politikken.»

Kohn hører til blant de «minste trossamfunn». Men er likevel med på å «styre Norge», som skrevet står. Lederen for den jødiske menigheten har «betydelig påvirkningsmakt». Det gjelder i forhold til «mediene, og «politikken».

Sionister i medier og politikk

Kohn har ikke denne makten alene. Han har betydelige makt som leder for det jødiske samfunn. Det er jødene som har «betydelig påvirkningsmakt» – til «mediene» og «politikken».

Dette behøvde ikke å være galt. Men når vi vet at Ervin Kohn, og den jødiske menigheten som han leder, er erklært sionistiske, og har som mål å fremme Israels sak, mot palestinerne – i mediene og i politikken. Da blir det en utfordring.

De jødiske sionister øver press i mediene – og politikken, hvem tør si dem imot? Da får en lett et «antisemittisk» stempel, det blir best for en å «ligge lavt».

De har en «betydelig påvirkningsmakt», disse jødiske sionister i Norge. Ta med det når det gjelder Israel! Medier og politikk er ofte ikke «balanserte».

29500cookie-checkJøder har stor makt i Norge