Norge

Stortingets handlingsplan mot antisemittisme

Stortinget har vedtatt en handlingsplan mot antisemittisme (jødehat). Antisemittisme, som en form for rasisme, må bekjempes; som all annen rasisme!


Et spørsmål er imidlertid hva som skal regnes som antisemittisme: Avvisning av Israel som rasistisk stat? Motstand mot sionisme (ideologisk grunnlag for staten Israel)? Kritikk av Israels rasering av Gaza? Avvisning av jødisk eksklusivitet? Nei til Israel som «jødisk stat»; forbeholdt én befolkningsgruppe? Vurderinger omkring «jødiskhet»? Dette for å nevne noe!

Vi vil gjerne være med i den diskusjonen! Du finner lenker til våre artikler og kommentarer under. Les og vurder selv! Det er viktige ting å tenke over.

Aktuelle artikler:

Handlingsplan mot antisemittisme

Mer om “Fredens ring”

Hva sier Koranen om «jøder»?

Jødisk ekstremisme

Jøder må gå i seg selv

Gilad Atzmon: Judaism, sionism and jewishness

Jødiske ledere avgjør krig mot Iran

Vær kritisk til jøder

Gules misoppfatning av «konspirasjon»

Jøder, jødedom og Palestina

Stortingets vedtak:

1.) Stortinget ber regjeringen sikre at Holocaust-dagen markeres årlig på alle skoler.

2.) Stortinget ber regjeringen sikre at lærerutdanningen får en sterkere vektlegging av kunnskap om antisemittisme og holocaust.

3.) Stortinget ber regjeringen styrke undervisningen i skolen med sikte på forebygging av antisemittisme, herunder obligatorisk undervisning om holocaust i relevante fag, bedre læringsmateriell og fremme forslag om bedre økonomiske støtteordninger slik at alle klasser får mulighet til å dra på studietur til tidligere konsentrasjonsleirer.

4.) Stortinget ber regjeringen sørge for at Det mosaiske trossamfund får løpende støtte til sikkerhetsutgifter og kontinuerlig dagvakt ved de jødiske institusjonene i Norge.

5.) Stortinget ber regjeringen vurdere å fremme forslag om endringer i straffeloven for å sikre sterkere reaksjoner mot hatkriminalitet.

28520cookie-checkStortingets handlingsplan mot antisemittisme