YouTube

Barn skutt på strand

Israel skjøt 3 barn på en strand. Enda er de skyldige ikke dømt for episoden. Israel sier at de selv etterforsker hendelsen, og ønsker ikke innblanding for menneskerettighetsdomstoler, internasjonal rett eller observatører.


28480cookie-checkBarn skutt på strand