YouTube

Dokumentar film ”Laws in this parts”

Hvordan kan man forsvare å ha forskjellige lover for mennesker som lever i samme område? Hvordan forsvarer Israel de ulovlige osettingene
juridisk? Dette er idag lover som vi alle kjenner igjen fra Apartheid. Dokumentarfilmen “The Laws in these parts” diskuterer disse spørsmålene.


About the movie
Se hele dokumentaren på IMDb


17010cookie-checkDokumentar film ”Laws in this parts”