YouTube

Saudi Arabia Uncovered

Det meste av terror i verden i dag (ISIS, Al Qaida, Taliban, Boko Haram, Al Shabaab osv.) har ideologisk og økonomisk utspring fra Saudi Arabia – samtidig som USA er den viktigste støttespiller og garantist for Saudi Arabia.


Vi kan kritisere menneskerettigheter i mange land, også i Iran. Offentlige henrettelser er heslig. Mange dødsstraffer og tilhørende henrettelser skjer også i for eksempel Pakistan, USA og Kina. Dødsstraff kan i høyeste grad diskuteres og kritiseres.

Det er viktig å fokusere på ideologi og praksis til Saudi Arabia for å vise hva disse egentlig står for. De er «ikke muslimske», som muslimer i Norge. Men mange henter kanskje inspirasjon fra Midtøsten! Vi må derfor rette fokus på hva Saudi Arabia egentlig står for, og videre holde avstand til Saudi Arabia og alt som Saudi Arabia representerer.

Derfor denne video “Saudi Arabia Uncovered”.


19710cookie-checkSaudi Arabia Uncovered