Kristendom

Påsken uten grunnlag?

Jeg ønsker ikke å støte noen, eller forringe påskens glede, om Jesus; Gud som ble korsfestet for våre synders skyld, og deretter steg opp fra de døde. Men noen betenkninger ved det står ved lag.


Det står skrevet i en kristen avis (Vårt Land 1. april) dette, om påskens budskap, at Jesus; Gud led «en pinefull død», ved at han ble «korsfestet av sine egne skapninger». Og hvordan dette ble «vendt til glede»! En Gud – «korsfestet av sine egne skapninger»? En underlig tese, kan en si! Men er det grunnlag for den i Bibelen?

Ikke i budskapet

Nei, sannsynligvis ikke! Mye i dagens Bibel er tilføyelser gjort av de skrivere som over lang tid førte videre de gamle, opprinnelige tekster! Bland tilføyelsene er også denne; tesen om Jesus som Gud! Den fremmes i nyere tekster av Bibelen, men ikke i de gamle originale; fra hundrer av år før! (Newsweek 09.01.15.)

Hvor finnes det klare formuleringer, i de opprinnelige greske manuskripter, til støtte for troen om Jesus som Gud? Det står ikke noe sted! (Newsweek) I hundrer av år etter Jesu død var det ingen allment godtatte manuskripter som forklarte hva det besto i å være kristen. Keiser Konstantin ønsket det på plass. Han sammenkalte kirkemøtet i Nikea (år 325 etter Kristus). Det viktige spørsmål var dette; forholdet mellom Jesus og Gud! Noen mente Gud hadde skapt Jesus. Andre mente Jesus var Gud. Og kirkemøtet vedtok det siste.

Det ble slått fast at Jesus Kristus var «Guds enbårne Sønn, sann Gud av den sanne Gud» (Vårt Land 17.10.14). Uten grunnlag i opprinnelige skrifter! Og det kom senere nok et tillegg; Gud var ikke to, men tre! (Kirkemøtet i Konstantinopel, år 381.) For den hellige ånd var også Gud.

Oppstandelsen

Sto Jesus opp fra de døde; en grunntese ved påsken? Det er ikke nevnt i noe opprinnelige skrift! Men har kommet til senere, det også (Newsweek)! Vi kan lese om det i Markus evangelium, fra kapittel 16: 9 og utover: Om Jesus som sto opp fra de døde; viste seg for disiplene; og ble tatt opp til himmelen! Men det opprinnelige Markus evangelium sluttet egentlig ved kapittel 16:8 (Newsweek)! Resten er senere blitt lagt til.

Trekker vi dette fra Bibelen? Da kommer vi, ærlig talt, nære Koranen! Og hva med en dialog rundt det?

27980cookie-checkPåsken uten grunnlag?