Kristendom

Islam og kristendom

Skal vi si litt om Islam, og kristendom! Er de to så forskjellige, og hva er likt mellom dem?


Det viktigste har de felles! Begge lærer om èn Skaper: Gud. I Islam blir Han kalt Allah, og i kristendom altså Gud. Men muslimer kaller Ham også Gud, og kristne – i arabiske land – Allah. Så navnet betyr mindre, og tro og handlinger mer!

Både muslimer og kristne tror på Gud, på Dommens dag og på et liv etter dette livet. De tror at gode handlinger belønnes, og at dårlige handlinger straffes. Vi blir stilt til ansvarlige for det vi gjør!

Og Gud er den endelige dommer.

Kristne tror på sin åpenbaring, Bibelen. Og muslimene på sin, Koranen. – Som bekrefter det som står i Bibelen, og som, mener muslimene, renser og fornyer den.

I essens tror de det samme, kristne og muslimer! Forskjellen er i detaljer.

Fellesskap

En muslim kan gifte seg med en kristen, for de to skal dele den grunnleggende tro. Ekteskapet kan bli samstemt. Og barna gis sanne verdier.

– Mens en som favner flere guder (mushrik), eller en som er overbevist ateist (kafir) ikke kan ekte en muslim, på grunn av forskjellen mellom dem. Som inviterer til konflikt.

Muslimer kan spise mat beredt av kristne.

I tidligere islamsk historie levde muslimer og kristne sammen. De samarbeidet til samfunnets beste. Kirker, synagoger og moskèer var templer som alle skulle verne.

For Koranen sier: Om ikke Gud lot mennesker forsvare seg mot hverandre ville klostre, kirker, synagoger og moskèer – der Guds navn stadig prises – så sannelig blitt ødelagt! (22,40)

Samarbeid

Hva med uenighetene mellom kristne og muslimer? Gud skal avklare dem på Dommens dag! Men selv den minste oppriktighet i tro og handling, både hos kristne og muslimer, skal Den dagen bli rettmessig belønnet.

Koranen sier: De som tror (på Koranen), og de som følger jødisk tro, de kristne og sabèerne – ja, alle som tror på Gud og Den siste dagen og gjør det som er rett, skal få sin belønning fra Herren! De skal ikke frykte eller sørge. (2,62)

Det løftet gjentar Koranen flere steder. Så i islam gjøres ‘frelsen’ med vidsyn og toleranse, avhengig av tre elementer: tro på den ène Gud, tro på Dommens dag, og rett handling i dette livet.

Det burde kunne forene oss!

Muslimer pålegges å si til kristne: Gud er vår Herre, og deres Herre! (…) Så la oss ikke strides! Gud skal føre oss sammen, hos Ham er reisen slutt. (42,15)

Vi blir oppfordret til samarbeid! Og bør ta alvorlig på det.

16820cookie-checkIslam og kristendom