Kristendom

Newsweek: Bibelen – «fordreid, improvisert, feil-oversatt og forfalsket»

I denne glade juletid bør alle glede seg over vakre fortellinger, skjønne bilder og lignelser med Jesus Kristus i fokus. For mange kristne er julen den fremste høytid. Muslimer verdsetter Jesus. Verdslige kan se Jesus som et etisk areal. Men kan vi stole på kilden: Bibelen? Nyere forskning sier nei.

Bibelen
Bibelen er «fordreid, improvisert, feil-oversatt og forfalsket». Det ble hevdet i et større oppslag i bladet Newsweek for en stund siden. Ingen har lest den virkelige Bibelen, blir det hevdet, men «i beste fall en dårlig oversettelse – en oversettelse av oversettelser av oversettelser av håndkopierte kopier av kopier av kopier av kopier, på nytt og på nytt, hundrevis av ganger».

Store tidsforskjeller
Det gikk rundt 400 år fra de første kristne tekster ble skrevet til de ble samlet i Det nye testamentet. De første bøker i Det gamle testamentet ble skrevet ned 1,000 år før dette. Skrifter ble kopiert med hånd, først av amatører og senere av profesjonelle skrivere. Kopier av brev og dokumenter fra Jesu liv ble ikke skrevet av før flere hundre år etter av de først var nedtegnet. Alt ifølge Newsweek; et allment respektert magasin.

Tekster skiller seg fra hverandre
I de siste 100 år er titusenvis av manuskripter til Det nye testamentet fra flere hundre år tilbake, blitt oppdaget. Senere versjoner av bøker skiller seg betydelig fra tidligere versjoner, og kopier fra samme tid skiller seg fra hverandre, står det i bladet.

Tekster i Bibelen ble endret om de stred mot framvoksende ortodoks tro
Det er betydelige forskjeller i kopier som omhandler dypere spørsmål. «Skrivere la til hele deler i Det nye testamentet og fjernet ord og setninger som stred mot framvoksende ortodoks tro.» (Newsweek)

Tekster om at Jesus var Gud, ble lagt til Bibelen senere
Et eksempel på tekster som ble endret, gjelder spørsmålet om Jesus var Gud. Newsweek fremfører følgende, fra 1 Joh 5:7, om de tre som er omtalt i himmelen: «Faderen, Ordet og Den hellige ånd.» Og at «disse tre er èn.» Vi snakker altså om treenigheten; et grunnleggende trosdogme i kristendommen.

Men denne tekst er lagt til Bibelen senere, av aktuelle oversettere og skrivere, skriver Newsweek! Teksten om denne «Treenighet» dukket først opp i manuskriptet som ble brukt av den oversetter som gjorde «King James Version» av Bibelen Den finnes ikke i de greske kopiene fra hundrer av år tidligere. Newsweek skriver det er eksempel på «deler av Bibelen som ble lagt til senere», og sier det finnes mye av dette. Som bladet skriver: Religiøs overbevisning bestemte formulering av tekst.

Bibelske tekster ble manipulert for å underbygge troen på at Jesus var Gud
De samme ord ble oversatt på forskjellig vis for å støtte troen på at Jesus var Gud, skriver Newsweek. Bladet anfører: «Med litt juks i oversettelsen ble en grunnleggende læresetning i kristendom – at Jesus er Gud – underbygget i Bibelen, selv på steder der denne antydning direkte stred mot resten av verset.»

Læren om at Jesus er Gud, finnes ikke i de tidlige greske bibelske dokumenter
Newsweek viser til Treenigheten – troen på at Jesus og Gud er det samme og med Den hellige ånd er en enkel enhet – for kristne er «et dypt forvirrende dogme».

Newsweek spør: «Hvor i de greske manuskripter fremstår med klar angivelse at Gud og Jesus er del av en treenighet?» Bladet svarer: «Ingen steder.»

Er dette rett, faller kristendommens grunnleggende læresetninger om «Treenighet» og «Jesus som Gud»; det er senere tillagt bibelske dogmer! Og om det tillates å anføre: Islam lærer oss nettopp det.

Konklusjon
Jeg mener ikke å ødelegge julen! Den kan feires på mange vis. Men noen grunnleggende sannheter må kunne trekkes fram – her om kristne feilaktige dogmer.

Trond Ali Linstad.
Kilde: Newsweek 09.01.2015.

93990cookie-checkNewsweek: Bibelen – «fordreid, improvisert, feil-oversatt og forfalsket»