Kristendom

De kristne er en sekt

Ja, det må sies, men likevel med respekt: De kristne er en sekt. De har nådd ut til hele verden fra den gang de ble kalt «nasareere», etter Jesus fra Nasaret, som inspirerte dem til det har de blitt.


De er nå den største religion, eller sekt, som finnes.

Men de forblir en sekt. De har fremstilt religionen sin som det godes tro, barmhjertighetens og medlidenhetens tro. Og det er en mye sant i dette. Det er få, om noen, som kan konkurrere med den i gode og omsorgsfulle handlinger. Den anerkjenning skal de ha.

Likevel står de for noe mere enn godhetens og kjærlighetens budskap. Skjønt det har de også satt til side, under historiske kriger i Europa, og andre steder, der kristne kors har vært krigers symbol.

De har kommet seg ut fra dette, og løftet seg for kjærlighet og fred, som er deres budskap nå. Jeg som skriver dette tror at den kristne religionen, tross krigene den har vært innblandet i, har vært en avgjørende faktor til de beste sider ved europeiske tradisjonen. (Men langt på vei, også de verste; den kristne troen har fulgt imperialister og kolonialister alle steder i verden.)

Krigere
Og krigene er ikke lagt til side. Du finner kristne feltprester ? egentlig soldater, og det med offiserers grad ? i amerikanske, norske, engelske osv. krigsoperasjoner i mange land fortsatt.

Men tilbake til troen. De skal bibringe et kjærlighetens budskap. Det er bra. Men under dette ligger dogmer og tilstivnete grunntanker som bringer dem til sektenes rekker.

Det er nærliggende for oss å nevne Palestina. Palestinerne er blitt fordrevet, og landet deres er stjålet, av sionistiske jøder, som mange kristne støtter. Ja, egentlig er det ganske utrolig, at de som vil forfekte omsorg, kjærlighet og rettferd, her står på feil side! De støtter undertrykkeren, tyven og overgriperen – sionistene som representerer staten Israel – mot fattigfolk, nemlig palestinerne, som er blitt drevet vekk! De sistnevnte bor fortsatt i tusentall, i store flyktningeleirer. Og nektes å vente tilbake, av de jødiske sionister, som støttes av disse kristne.

Misforståtte dogmer
Og grunnen? Jo, de kristne finner i gamle bøker, feiltolkninger om dette landet! Og tilsagn om erobring og voldelig overtakelse av det, i blodige kriger. Ja, dette står de for! Og det under dekke av et budskap om kjærlighet og godhet! Nei, se de fleste kristne som det de er; en sekt som så visst, har mye omsorg ved seg, og betydelig hjertevarme. Men som i grunnlaget bygger på dogmatisk oppfattete, feiltolkete aggressive skrifter. Som fører dem på gal vei.

25520cookie-checkDe kristne er en sekt