Historie

Når ankerfestet ryker

USAs president Obama har sagt: «USA er verdens ankerfeste.» Nå er det ankerfestet i ferd med å ryke. USA er i tilbakegang; de dominerer ikke lenger verden. Men de svekkes, og går inn i seg selv. «Verdenssamfunnet», som det kalles, med USA som leder, og støtte av vestmakter som allierte, blekner i indre frustrasjon. Et system kan ? etter hvert ? begynne å rakne. Under himmelen er det uro.


Feilslått amerikansk utenrikspolitikk har vært begynnelsen til det. Og det begynte med USAs invasjon i Irak. Et tragisk og destruktivt mistak. USA startet krig i Libya; har oppmuntret til krig i Syria; og støtter nå krig i Jemen. Vi kan snakke om en dominoeffekt, i USAs disfavør: en brikke etter den andre faller.

Tilbake er USA svekket. USA har tapt prestisje i verden. Og er ikke lenger et «ankerfeste», for stabilitet og «ro». I kjølvannet kommer terror i Paris; i Europa ventes flere aksjoner, og i USA er folk redde: Det er bevegelser i verden.

Og skal vi stille en diagnose; hvordan det hele begynte? Første skritt var invasjonen i Irak; og hva lå bak den? De to professorene Walt og Mearsheimer skriver i sin velkjente bok «The Israel Lobby» hvordan de neokonservative krefter i USA, som del av den pro-israelske Lobby, og sammen med styresmaktene i Israel, ivret og la grunnlag for krigen! Uten lobbyen, skriver de to, ville USA ikke ha startet den!

Videre i boka leser vi hvordan den samme Israel-lobby lenge har arbeidet for «regimeendring» i Syria. Som pådrivere for krigen.

Slik har det meste gått galt! USA er blitt svekket; det er uro i verden. Og «ankerfeste» kan ha løsnet. Vi kommer ikke utenom dette; at neokonservative krefter i USA, med ivaretakelse av israelske interesser, har spilt en stor rolle i det! Og det skal bli historiens dom.

28810cookie-checkNår ankerfestet ryker