Historie

Islam og evolusjonsteorien

Nå markeres Darwin og hans tese om evolusjonen; at alt skapt har gjennomgått en utvikling. Skjønt; kanskje har jeg tråkket i vannet, ved å bruke ordet ?skapt?? For dersom noe er ?skapt?, finnes det vel også en ?Skaper?? Og her ligger den viktigste ? og kanskje eneste ? uenigheten mellom troende darwinister og troende muslimer – andre får tale for seg selv.


At planter, dyr og mennesker, slik vi kjenner dem, er blitt til ved en evolusjon, pekte Koranen på allerede for femten hundre år siden. Himmel og jord ble til i stadier (Koranen, 41,9-12). Og mennesket ble til i stadier (71,14). Ja, lærer islam; den ?Adam? vi omtaler, og som kom inn i historien sammen med Eva; de to ?første? menneskene på jorden, altså, var bare de første i en ny prosess, med betydning for våre liv. Det kan ha vært adam?er og eva?er i utallige kjeder, før ?vår? Adam og Eva, også på denne planeten.

Den skapelse, eller rene evolusjon, som vi kan observere, vil ikke vare evig. Den har sin fastsatte tid (46,3). Det lærer vitenskapen også. Det vi kan spørre om, er hvorvidt ?skapelsen? fortsetter; om det vil bli en annen verden og en ny ?menneskehet? når denne verden med dens innbyggere forsvinner. Eller: Om det allerede finnes en annen verden, med andre former for liv, utenfor vår egen, som for eksempel på andre planeter?

Islam lærer at ?skapelsen? ikke er begrenset til denne vår egen verden. Mange ?verdener? har fantes tidligere, og vil finnes i fremtiden. Imam Jafar har sagt: ?Tror dere kanskje at Gud ikke har skapt en annen menneskehet enn dere? Nei, så visst, han har skapt tusener på tusener av menneskeheter, og dere er den siste av dem.?

Den lange rekken av ?menneskeheter? begynte altså ikke med Adam! Her er det rom for ?evolusjon?!

Evolusjonsteorien har to sider. Den ene er at alt som lever, må ha gjennomgått en gradvis utvikling. Det er vi enige om. Men så ?tror? overbeviste darwinister at den utviklingen har vært en selvdriftende prosess, mens vi muslimer ?tror? en logikk står bak. Vi kaller den logikken, eller bevisstheten ? finn gjerne et annet ord ? for Gud. Vi ?tror? altså begge.

Det finnes ikke en skapning på jorden som ikke Gud kjenner til! Han, Som har skapt himlene og jorden, (11,6-7). Det er selvsagt en tro. Men som ikke utestenger fornuft! Verden er skapt i fornuft (14,19)! Og muslimer er pålagt å bruke fornuft, det er et påbud i Koranen (8,22). Også om evolusjonsteorien.

21440cookie-checkIslam og evolusjonsteorien